Tło Jura Krakowsko-Częstochowska

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

Przejdź na mapę

Park krajobrazowy składa się z jarowych dolin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ściślej zajmuje obszar Wyżyny Olkuskiej i ciągnie się aż do Rowu Krzeszowickiego. Należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Usłany jest potokami i licznymi dolinami z charakterystycznymi formami rzeźby krasowej.

Możliwa wycieczka:

Wycieczkę zaczęliśmy od Wąwozu Bolechowickiego. Znaj­duje się on na pół­nocny zachód od Kra­kowa w gmi­nie Zabie­rzów. Weszliśmy do niego poprzez Bramę Bole­cho­wicką, czyli dwie 30 metrowe skały wapienne osa­dzone na prze­ciw­nych zbo­czach. Warto wejść na zbo­cze lewego filara, aby popodzi­wiać przepiękne widoki. Idąc dalej doliną natknęliśmy się na wodospad. W końcu żółty szlak doprowadził nas do Doliny Będkowskiej. Idąc jej dnem, podziwialiśmy ciekawe formy skalne, które ukształ­to­wały się przez setki tysięcy lat w oko­licz­nych wapieniach. Dnem doliny pły­nie potok, który two­rzy naj­więk­szy na Jurze Kra­kow­sko-Częskochowskiej wodo­spad zwany „Szum”. Zmieniamy szlak z żółtego na niebieski i dochodzimy do Źródła Będkówki. Pnąc się niemal pionowo w górę doszliśmy do Jaskini nad Źródłem. W tej dzikiej jaskini znaleźć można mnóstwo nietoperzy. Zielonym szlakiem wróciliśmy do Doliny Bolechowickiej.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0