Tło Jura Krakowsko-Częstochowska

Ojcowski Park Narodowy

Przejdź na mapę
Obejmuje malownicze tereny dolin Prądnika i Sąspówki rozcinające południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Charakterystyczne formy rzeźby utworzone w wapieniach - skałki na wierzchowinie oraz w dnach dolin (Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy), jaskinie (Łokietka, Ciemna, Zbójecka, Koziarnia), liczne jary i wąwozy (Jamki, Korytania, Stodoliska). Dużą część Ojcowskiego Parku Narodowego (88%) pokrywają lasy, w których przeważają bory mieszane, grądy i buczyny. Na nasłonecznionych skałkach występują zbiorowiska muraw i zarośli kserotermicznych. Liczne gatunki roślin chronionych, m.in.: brzoza ojcowska, ostrożeń pannoński, wisienka stepowa, parzydło leśne, tojad mołdawski. W faunie na uwagę zasługują: padalec turkusowy, drozd skalny, pluszcz, sowa uszata, dzik, sarna, a także liczne gatunki nietoperzy. W jaskiniach ślady kultur z epoki kamienia, brązu i z czasów rzymskich. Ruiny zamku w Ojcowie i zamek w Pieskowej Skale. Atrakcyjny teren wycieczek i wypoczynku dla mieszkańców Krakowa (m.in. przebiegają tędy Szlaki: Orlich Gniazd i Dolinek Jurajskich).

Komentarze

Brak wyników

5.0/5

Liczba ocen: 1

Adres: Ojców 9 , 32-045 Sułoszowa

: