Tło Jura Krakowsko-Częstochowska

Jura Krakowsko-Częstochowska

Artykuły

Przejdź na mapę

Szlak Jaskiniowców

18.03.2017

Jura ma swe tajemnice i miejsca wyjątkowo atrakcyjne pod względem krajobrazowym. Jedną z jej atrakcji jest Dolina Wodącej, uważana za jedną z najciekawszych suchych dolin krasowych na terenie całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. To właśnie tu można spotkać się z człowiekiem jaskiniowym, zaś dodarcie do najważniejszych stanowisk archeologicznych ułatwia Szlak Jaskiniowców. Trasa ta liczy sobie zaledwie 10 kilometrów długości, jest jednak niezwykle atrakcyjna. Prowadzi przez lasy oraz tereny rolnicze, zaś jej największymi atrakcjami są malownicze skały i ukryte w nich jaskinie. Szlak ten można pokonać na piechotę, można go również przemierzać na rowerze. Wędrówkę najlepiej rozpocząć na zamku w Smoleniu, tu można go również zakończyć.

Zamek w Smoleniu to dziś jedna z piękniejszych ruin na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Stąd blisko już to pierwszego ważnego obiektu na Szlaku Jaskiniowców, czyli Skał Zegarowych. Te wapienne skały wyróżniają się stromymi ścianami, których wysokość sięga nawet do 30 metrów. Dużą atrakcją dla aktywnych są tu liczne trasy wspinaczkowe, zaś miłośników tego sportu można tu spotkać praktycznie przez cały rok. W Skałach Zegarowych znajduje się pierwsza z ważnych jaskiń na trasie. To Jaskinia Zegar, do której prowadzą aż trzy wejścia. Odkryto tutaj ślady pobytu człowieka sprzed 50-60 tysięcy lat. Później gościł tu człowiek neolityczny oraz ludność kultury przeworskiej. Wiadomo, że człowiek bywał tu również w okresie wczesnego średniowiecza. Drugą jaskinią w Skałach Zegarowych jest Jaskinia Jasna – szeroka, przelotowa pieczara, przedzielona skalnym słupem na dwie części.

Kolejnym ciekawym miejscem na Szlaku Jaskiniowców jest Kyciowa Skała. Ten wapienny ostaniec swym kształtem przypomina słonia i pięknie prezentuje się w otoczeniu jurajskich pól. Kolejna ciekawa skała na trasie, to Skała Jama, w której mieści się Jaskinia Jasna Strzegowska. Człowiek gościł w niej już w okresie paleolitu, zaś badania archeologiczne wykazały, że istniała tu dawniej pracownia krzemieniarska. Dalej szlak prowadzi do Czarnego Lasu, w którym znajduje się bardzo ważne miejsce. To źródło Tarnówki. Ta niewielka rzeczka jest dopływem Białej Przemszy, zaś jej krasowe źródło jest nie lada atrakcją dla miłośników przyrody. Tu, w krystalicznie czystej wodzie, żyje zwierzątko będące reliktem epoki lodowcowej. To niewielki wypławek alpejski, który swym wyglądem nieco przypomina pijawkę.

Po wizycie przy źródle Tarnówki szlak prowadzi w Dolinę Wodącej. Dolina ta ma długość 5 kilometrów, zaś w jej otoczeniu nie brak ciekawych ostańców. W tej niewielkiej dolinie wykryto około 60 krasowych jaskiń, przy czym w większości z nich stwierdzono obecność człowieka sprzed setek tysięcy lat.

Jedną z ciekawszych skał jest tutaj Grodzisko Pańskie, na której to skale znajdował się średniowieczny gród. Na terenie dawnego grodziska znajduje się interesująca jaskinia, która w XVII wieku służyła jako nielegalna mennica. Bito w niej fałszywe monety, co wykazały przeprowadzone tutaj badania archeologiczne. Kolejnym ważnym punktem jest skała Biśnik, w której również znajduje się interesująca jaskinia. Znaleziono tu liczne narzędzia, które służyły człowiekowi pół miliona lat temu. Badania trwają tu w dalszym ciągu, zaś Jaskinia Biśnik wciąż zaskakuje naukowców.